Intervisie methode – welke zijn er en welke voor-/nadelen hebben ze?

Heb jij als bedrijf, team of individu behoefte aan intervisie? Dan is het goed te weten dat je uit meer dan één intervisie methode kunt kiezen. Vaak is het de intervisiebegeleider die de keuze maakt, maar het kan toch interessant zijn om te weten wat er allemaal mogelijk is bij intervisie. Laten we in dit artikel beginnen met het bespreken van het verschil tussen een interne of externe intervisiebegeleider. Later gaan we dan in op de soorten intervisiemethoden en de basis die bij elke intervisie de rode draad vormt.

Intervisie methode presentatie verander groep

Neem contact op

Intervisie methode interne begeleider

De interne intervisiemethode heeft voor- en nadelen. Zo ben je niet afhankelijk van afspraken die je met iemand van buitenaf maakt. Een interne intervisiebegeleider – wanneer je die binnen jouw organisatie hebt – kent het reilen en zeilen binnen de organisatie. Hierdoor kan er sneller op de kern van een vraag of probleem ingegaan worden.

Je ziet intervisies met een interne begeleider vaak in het onderwijs. De les van een nieuwe docent wordt dan in de beginperiode regelmatig bezocht door een ervaren docent om te letten op verbeterpunten. Opvallende zaken worden gedeeld en een docent leert veel van de kennis en ervaring van de andere docent.  Toch kan intervisie door een interne begeleider ook nadelen hebben. Er is minder afstand – die persoon is immers je directe collega - en het oordeel voelt niet altijd even objectief. Iemand kan zich zelfs anders gaan gedragen om de intervisiebegeleider te beïnvloeden.  

Intervisie methode externe expertise

Hier heb je meteen het voordeel van de intervisie methode met externe begeleiding te pakken. Deze persoon heeft voldoende afstand van de organisatie om met een open, onafhankelijke en objectieve blik naar de deelnemer(s) in de intervisie te kijken. Dit komt vaak ten gunste aan het intervisiemoment zelf. Er is geen betrokkenheid bij diepgewortelde problematieken en de begeleider kan hierdoor het gesprek bij teamcoaching beter leiden en de fasen goed sturen.

Voor een externe intervisiebegeleider maakt het in principe niet uit of er een individu of een groep aan de intervisie deelneemt. Groepsintervisies zijn doeltreffend, omdat je hier van elkaar kunt leren. Groepsintervisies zie je niet alleen binnen het bedrijfsleven, maar ook binnen beroepsgroepen. Zo kunnen mensen uit verschillende bedrijven of zzp’ers binnen een bepaald vakgebied van elkaar leren. Uiteenlopende casussen kunnen voorgelegd worden en leermomenten worden versneld.

De basis van elke intervisie methode

Bij de Verander Groep hanteren we voor elke intervisiemethodiek de volgende algemene fasering: We starten een groep op om daarna een casus te kiezen. Deze casus staat tijdens de intervisie centraal. De casuseigenaar mag de situatie toelichten, zodat overige deelnemers zich in de situatie kunnen verplaatsen. Daarna mogen deelnemers vragen stellen. Dit bevordert reflectie en bewustwording. Oplossingen worden gedeeld en iedereen zijn woordje kunnen doen. Dan wordt de intervisie afgerond.

Soorten intervisie methoden

We gaven al aan dat er meer dan één enkele intervisie methode is. Zonder ze allemaal op te noemen zijn dit een aantal voorbeelden: de Roddelmethode (wanneer de intervisiegroep elkaar al kent), de Balintmethode (om je bewust te worden van blinde vlekken), de Incidentmethode (ideaal om een concreet probleem of incident in detail te bespreken), Leren van Successen (een positieve insteek i.p.v. een probleem) en de Denkhoeden Bono (om een probleem van meerdere kanten te leren bekijken).

Wat je al merkt bij het lezen van deze intervisiemethodieken en werkvormen is dat je intervisiebegeleider kennis van zaken moet hebben om een intervisie goed te kunnen invullen. Hij of zij moet structuur bieden en deelnemers op hun gemak stellen. Er moet een veilige omgeving gecreëerd worden en de voortgang moet bewaakt worden om elke fase tot een goed einde brengen. Om de kwaliteit van intervisies te waarborgen is een deel van de coaches binnen de Verander Groep bij het NOBCO gecertificeerd.

Intervisie methode team verander groep

Neem contact op

Welke intervisiemethodiek kiezen?

Met alle keuzes die je bij de diverse intervisie methoden hebt kun je dit als deelnemer het beste aan de betreffende begeleider overlaten. Een begeleider kan op basis van een startvraag een specifieke methodiek inzetten. “Wie heeft er een succesverhaal dat hij vandaag wil delen?” of “Wat is nou echt een vervelende situatie waar je achteraf over je eigen aanpak twijfelt?” leidt dan vanzelf tot een specifieke intervisie methode.

Vragen over intervisie begeleiding of individuele coaching? Interesse in een van de programma’s binnen de Verander Academy?

Neem contact met ons op voor vragen of uitgebreide informatie over een van onze Verander Trajecten. We helpen je graag.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten