Het (digitale) werkplekonderzoek

Waarom (digitale) werkplekonderzoeken?

Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie werken we vaker en langer thuis, ofwel je werkt thuis ten zij het niet anders kan. Maar sinds het nieuwe normaal van thuiswerken is ook sprake van een toename van gezondheidsklachten bij werknemers. Het gaat om problemen met arm, nek, schouder en rug of klachten als stress en vermoeidheid. Deze potentiële klachten kunnen veroorzaakt worden door een niet optimale werkplek, een langdurige en eenzijdige werkhouding, maar ook door onvoldoende beweging of rustpauzes. Met de inzet van een (digitaal) werkplekonderzoek kunnen klachten (vroegtijdig) worden voorkomen en verholpen. 

Door het proactief en preventief advies van de bedrijfsfysiotherapeut leert uw werknemer wat hij/zij kan doen om klachten als gevolg van het vele thuiswerken te voorkomen of beperken.   

Wat is een werkplekonderzoek precies?

Een werkplekonderzoek is een interventie waarbij de combinatie van ergonomie op de werkplek om de fysieke belastbaarheid van de werknemer, de al dan niet aanwezige klachten en de psychosociale omstandigheden van de werknemer in kaart worden gebracht. Volgens het 6 werkfactoren model worden de werktaken, werktijden, werkplek, werkdruk, werkverhoudingen en werkwijze met de medewerker (en leidinggevende) doorgenomen en oplossingen bedacht voor knelpunten. 

Het resultaat van een werkplekonderzoek is dat werknemer:

  • Concrete adviezen en instructies krijgt op het gebied van houding en beweging op zijn/haar (thuis) werkplek;
  • Concrete adviezen krijgt over de ergonomische inrichting en optimalisering mogelijkheden;
  • Indien het werkplekonderzoek onderdeel uitmaakt van een organisatie brede scan zullen ook geanonimiseerd en op groepsniveau adviezen worden gegeven aan de werkgever. 

Hoe werkt het digitale werkplekonderzoek?

Het digitale werkplek onderzoek kan zowel op individueel niveau als organisatie breed worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om in groepsverband een interactief werkplekonderzoek uit te voeren.

  • Het persoonlijk digitaal werkplekonderzoek  

Bij een individueel werkplekonderzoek ontvangt de deelnemer na aanmelding een lijst met vragen over zijn of haar klachten en over de thuiswerkplek. Doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de ergonomische effecten van het thuiswerken. Vervolgens stuurt hij/zij deze terug met een aantal foto’s van de werkplek. Daarna volgt een online meeting met de bedrijfsfysiotherapeut. In dit gesprek worden de knelpunten en klachten besproken. Instructies en adviezen gegeven en wordt gekeken wat de werknemer zelf kan doen om even eventueel klachten te verhelpen of voorkomen. Vervolgens zal er een korte schriftelijke terugkoppeling worden gegeven aan werknemer en werkgever.  

  • Het organisatie brede digitale werkplekonderzoek  

Indien u als werkgever kiest voor een organisatie brede inzet van het digitale werkplekonderzoek (minimaal 10 deelnemers), dan kunnen we in overleg met u de vragenlijst aangepassen aan uw organisatiekenmerken. Doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de ergonomische en gezondheidseffecten van het thuiswerken. Vervolgens worden deze vragenlijsten met een uitleg over het digitale werkplek onderzoek aan al de door u aangemelde werknemers verstuurd.   

De werknemer stuurt de ingevulde vragenlijst terug met daarbij een aantal foto’s van zijn werkplek. Daarna volgt een online meeting met de bedrijfsfysiotherapeut. In dit gesprek worden de knelpunten en klachten besproken. Instructies en adviezen gegeven en wordt gekeken wat werknemer al zelf kan doen om even eventueel klachten te verhelpen of voorkomen.   

Na afronding van alle werkplekonderzoeken zal u als werkgever een schriftelijke terugkoppeling ontvangen van alle collectieve bevindingen, resultaten, aanbevelingen en adviezen.  

  • Groepssessie interactief werkplekonderzoek    

In deze groepssessie (maximaal 12 deelnemers per sessie) worden foto’s verwerkt die eerder door het bedrijf of haar medewerkers zijn aangeleverd en van toepassing zijn. Het betreft een interactieve sessie. Er wordt een combinatie gemaakt met het verstrekken van informatie en zelf actief bezig zijn. De deelnemers wordt bijvoorbeeld gevraagd om zijn of haar werkplek op te meten. Daarnaast kunnen er gezamenlijk oefeningen doorgenomen worden. Tijdens deze interactieve sessie kunnen er vragen gesteld worden. Ter ondersteuning ontvangen de deelnemers na de interactieve sessie per mail oefeningen die men thuis kan doen. 

Individueel (digitale) werkplekonderzoek

icoon-locatie-informatie-trainingen

Locatie

Op locatie of online

icoon-duur-informatie-trainingen

Duur

1 uur

icoon-kosten-informatie-trainingen

Kosten

Kosten zijn op basis van een offerte

Organisatie brede (digitale) werkplekonderzoek

icoon-locatie-informatie-trainingen

Locatie

Op locatie of online

icoon-duur-informatie-trainingen

Duur

1 uur per werknemer

icoon-kosten-informatie-trainingen

Kosten

Kosten zijn op basis van een offerte

icoon-deelnemers-informatie-trainingen

Deelnemers

Minimaal 10 werknemers per training

Groepssessie interactief werkplekonderzoek

icoon-locatie-informatie-trainingen

Locatie

Op locatie of online

icoon-duur-informatie-trainingen

Duur

1,5 uur

icoon-kosten-informatie-trainingen

Kosten

Kosten zijn op basis van een offerte

icoon-deelnemers-informatie-trainingen

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers per training

Sfeerfoto-home-Verander-Groep

Zorg dat je thuis ook goed zit tijdens werktijd

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten