Duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken

Investeer in het werkvermogen van uw werknemer en uw organisatie

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren een steeds centraler thema worden binnen uw organisatie. Mensen werken immers langer door voordat ze met pensioen kunnen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Het is aan u als werkgever dus veel aangelegen om uw medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Daarnaast is het belangrijk om duurzame inzetbaarheid 'een thema van de werkgever en werknemers' te laten zijn.

Hoe en waar kunt u beginnen met het effectief in kaart brengen van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, om vervolgens een duurzaam actieplan te ontwikkelen en in uw organisatie te implementeren? Met als uitkomst dat u als werkgever eveneens als uw werknemers weten welke stappen zij kunnen en moeten zetten om duurzaam inzetbaar te blijven voor hun eigen werk en verdere loopbaan.

Meten is weten

Het begint bij het inzichtelijk krijgen van het werkvermogen binnen uw organisatie.

Het werkvermogen van uw werknemer vormt één van de basisvoorwaarden voor zijn welbevinden en de daaruit volgende productiviteit voor uw organisatie. Werkvermogen verwijst naar de capaciteit van een werknemer, zowel fysiek als mentaal (psychologisch), om zijn of haar taken uit te voeren. Diverse factoren hebben invloed op het werkvermogen, waarvan velen actief kunnen worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de arbeidsomstandigheden, de levensstijl, of idealiter, door aanpassing van beide.

Wij maken het werkvermogen van uw organisatie inzichtelijk met behulp van de Personal Radar.

Wat is de Personal Radar?

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het concept Huis van Werkvermogen. De Personal Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen en is geënt op de welbekende Work Ability Index (WAI), een wetenschappelijk meetinstrument om het werkvermogen te meten. De Personal Radar is de uitgebreidere versie van de WAI en omvat vragen over diverse onderwerpen waaronder:

 • Gezondheid en functionele mogelijkheden;
 • Balans tussen kennis & vaardigheden en de inzet van de medewerker;
 • Balans energiebronnen en de eisen van het werk (houding en motivatie);
 • Balans tussen de eisen van het werk en de inzet van de medewerker (denk aan organisatie van het werk, werkomstandigheden, management & leiderschap);
 • Balans tussen werk, familie en vrijetijdsbesteding;
 • Hun werkvermogen en suggesties om deze positief te beïnvloeden.
rotterdam-2061218

Wenst u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Wat biedt de Personal Radar u als organisatie?

 • U beschikt na inzet van de Personal & Company Radar over een, door medewerkers opgesteld, plan van aanpak om het werkvermogen van uw medewerkers op peil te houden, dan wel te verbeteren.
 • Uw werknemers ervaren een actieve betrokkenheid van u als werkgever bij hun balans tussen werkbelasting en belastbaarheid in het werk en in het algemeen.
 • Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de werknemers beter op peil, wordt het aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies verhoogd en kan verzuim voorkomen worden.
 • U en uw werknemers doorlopen en voltooien een onderzoek dat aan strenge kwaliteitseisen voldoet. De Personal Radar mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde organisaties en speciaal getrainde professionals. 
 • De Personal Radar is een geïntegreerd wetenschappelijk meetinstrument om het werkvermogen te meten. Door dit instrument bij een nul-meting en jaarlijks of tweejaarlijks in te zetten krijgt u als werkgever ook inzicht in de ontwikkeling van het werkvermogen.

Wat biedt de Personal Radar uw werknemer?

Nadat uw werknemer de Personal Radar heeft ingevuld, ontvangt hij/zij een rapport met zijn persoonlijke uitslagen score voor zijn/haar:

 • Individuele gezondheid;
 • Kennis en vaardigheden (is er balans tussen wat de werknemer kan en moet kunnen?);
 • Houding en motivatie (is er balans tussen zijn/haar energie en de eisen van het werk?);
 • Werk (denk aan de organisatie, werkomstandigheden en management & leiderschap);
 • Balans tussen werk en privé (familie en vrijetijdsbesteding);
 • Persoonlijk werkvermogen.

Belangrijke spelregels zijn:

 • Deelname van werknemer is altijd vrijwillig;
 • De privacy voor werknemers is gewaarborgd;
 • De Personal & Company Radar mag alleen worden uitgevoerd om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten;
 • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging dienen bij inzet van de Personal Radar geïnformeerd en betrokken te worden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten