De rode, eigenwijze driewieler van Verander Groep

08-02-2021

Headers driewieler Verander Groep

Een grote bus met een hoogte van 2 meter 21 rijdt een tunnel in van 2 meter 20. Vrijwel direct zit de bus vast. De directie stapt uit om te kijken hoe ze de bus los kan krijgen. Ze denkt eraan de tunnel weg te halen; een moeilijke klus. Even later komt een meisje aanrijden op een rode, eigenwijze driewieler met op haar rug een grote rugzak vol expertise. Ze stapt af, gaat naast de directie staan en bekijkt de hele context. Vervolgens kijkt ze de directieleden aan en zegt: “Jullie moeten de banden even laten leeglopen. Dan rijd je zo de tunnel weer uit”. De directie kijkt haar verbaasd aan en antwoordt: “Maar we zitten toch van boven vast en niet van onderen?”

Beweging creëren

Eva Vester-Vles (senior verzuimspecialist bij Verander Groep): “Deze anekdote geeft precies weer waar Verander Groep voor staat. We willen beweging creëren in het proces: vooruitgang.” Ons bedrijf is gespecialiseerd in het inrichten van verzuimmanagement en casemanagement. De hr-adviseur, verzuimadviseur, coaches, arbeidsdeskundige of bedrijfsarts van Verander Groep zijn hierbij slechts passanten. We willen stimuleren dat de klant, manager en organisatie zelf de regie en verantwoordelijkheid leren en durven te nemen. Pas dan kun je echt verandering in gang zetten.

“We zijn er niet om de stoel warm te houden. Je krijgt ons in onze volle professionaliteit.”

Ons casemanagement bestaat doorgaans uit complexe dossiers. Dit kan met, maar is veelal zonder een actuele ziekmelding. Daarnaast helpen we organisaties bij het inrichten van verzuimbeleid, verzuimmanagement en/of het inrichten van de arbodienstverlening. Zelf hebben we geen bedrijfsarts in dienst, maar we werken nauw samen met zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen. 

Verder hebben we interventiespecialisten, zoals: arbeidsdeskundigen, hr-specialisten, mediators, loopbaancoaches, stress-, rouw- en burn-outcoaches en maatschappelijk werkers. Zij laten de verzuim-, verbeterings-, functioneringsgespreken of andere hr-trajecten goed verlopen of zorgen ervoor dat er beweging ontstaat die gericht is op een duurzame oplossing. Met en soms zonder de huidige arbeidsrelatie. Verzuim is alles wat de relatie werk versus loon verstoort, dus ook een conflict of lastige arbeidsrelatie. Ziekteverzuim is slechts één van de mogelijkheden van verzuim. Als je verzuim zo breed mogelijk aanpakt kun je verdere problemen voorkomen en is er ruimte voor groei. 

Neem contact met ons op

Grote en kleine bedrijven

We helpen zowel grote als kleine bedrijven. Aan kleinere bedrijven, zoals mkb’ers, leveren we vaak een full package. Simone Jonker: “Deze bedrijven zijn doorgaans heel gepassioneerd over hun product of ondernemerschap, maar hebben wel vragen over zowel hun personeelsbeleid als specifieke casussen in hun organisatie. Daarom worden zij ondersteund door een verzuim- en een hr-specialist van Verander Groep en een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts. De hr-adviseur is de eerste aanspreekpersoon voor de organisatie en gaat periodiek in gesprek met de werkgever. Vragen als “Wat speelt er?” of “Waar loop je tegenaan?” zijn dan altijd onderwerp van gesprek.”

Bij grote bedrijven helpen we bijvoorbeeld bij het terugdringen van het hoge ziekteverzuim of het inrichten en uitvoeren van verzuimmanagement. Het gaat vaak om complexe of vertroebelde casuïstiek die een integrale aanpak vergt, maar ook weleens om één casus. We leveren dus altijd maatwerk. 

Eva: “Verander Groep komt doorgaans binnen bij een organisatie als er sprake is van een urgent probleem, denk aan een extreem hoog verzuimpercentage, het vervangen van een zieke verzuim- of hr-adviseur of een moeilijke casus. We leggen onszelf bij elke opdracht twee doelstellingen op. Ten eerste het terugdringen of aanpakken van het urgente probleem. Maar we hebben ook een strategische pet op, met de vraagstelling: “hoe kan de organisatie dit probleem in de toekomst voorkomen?”. We zijn er naar onze visie niet om een stoel warm te houden bij de klant. De klant krijgt ons in onze volle en brede professionaliteit. Enerzijds zijn we pragmatisch bezig en anderzijds analyseren we wat er gebeurt en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn. Deze bevindingen zetten we heel concreet op papier en we geven dit aan de werkgever. Vervolgens helpen we bij het implementeren van de oplossingen. Het moet uitvoerbaar zijn en eigendom van de organisatie kunnen worden. Anders is het geen goed advies. Tot nu toe hebben we al vele organisaties geholpen. Dit komt doordat we kritisch en ervaren zijn en hun taal spreken. Een taal die in elke organisatie anders kan zijn. We kennen de uitgesproken en onuitgesproken behoeften en verlangens.”

Vragen?

Heb je op dit moment een hr- of verzuimvraag? Aarzel niet om deze te stellen via het contactformulier. We kijken ernaar en geven je zeker antwoord of advies. We begeleiden je eventueel naar een passende oplossing.

Neem contact met ons op

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten