Verander Verzuim

Verzuim­management

Om helder te kunnen uitleggen wat een verzuim manager voor u kan betekenen, moeten we u eerst antwoord geven op de volgende vraag: ‘Wat is verzuim?’

Verzuim op het werk treedt op wanneer er niet wordt voldaan aan de overeengekomen arbeidsprestatie in ruil voor loon. De redenen voor het niet na (kunnen) komen van deze verplichting zijn uiteenlopend. De meest bekende vorm is ziekteverzuim, maar niet al het verzuim wordt veroorzaakt door ziekte. Sterker nog, het merendeel van het verzuim wordt niet veroorzaakt door ziekte. De definitie van ziekte volgende de Dikke Van Dale luidt: ‘storing in de werking van een of meerdere organen.’

Verzuim kan ook voortkomen uit ontevredenheid, (niet) uitgesproken verwachtingen met betrekking tot de situatie en de mogelijkheid om niet te werken.

Kortom, er zijn tal van redenen waarom verzuim in en op het werk kan optreden, zonder dat iemand daadwerkelijk ziek is. 

Verander Groep staat voor een pragmatische en doortastende aanpak van complexe verzuimproblematiek tot aan een concrete preventieve aanpak van duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de reden van verzuim en een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de oorzaak en het gevolg van verzuim.

Bovendien leert Verander Groep de (case)manager zelf de regie over het proces te voeren. Hierbij worden werknemers en werkgevers aangemoedigd om proactief hun rol en verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

De verzuimspecialisten van Verander Groep zetten zich in voor een krachtige aanpak om problemen rondom afwezigheid, prestaties en betrokkenheid op de werkplek op te lossen. Vanuit een brede invalshoek adviseert, begeleidt en ondersteunt de verzuimspecialist van Verander Groep haar opdrachtgevers/werkgevers en diens werknemers bij het duurzaam oplossen van verzuimproblemen in de breedste zin van het woord. Dit omvat het besparen van de kosten en het optimaliseren van de inzet van mensen, zowel op individueel niveau als organisatie breed.

Rode auto

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over verzuim en hoe het te voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze verzuimspecialisten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten