Het opstarten van het werk op de werkplek

12-05-2020

We gaan weer beginnen

Tot gisteren was het grootste gedeelte van de Nederlandse arbeidsmarkt thuis aan het werk, op nadrukkelijk advies van de Rijksoverheid en het RIVM. Nu de maatregelen gaan versoepelen en het basis onderwijs en een groot aantal contactberoepen op anderhalf meter afstand, weer begonnen zijn, zullen ook andere bedrijven hun kantoordeuren gaan openen. Kortom: het werken op de werkplek zal ook weer opgestart worden. Een deel van de bedrijven zijn de afgelopen weken al met gepaste maatregelen doorgegaan. Een ander deel van de bedrijven zet deze week hun eerste stappen terug naar de werkplek. 

Voor veel medewerkers zal het een opluchting zijn wanneer ze een paar dagen per week, of om de week, weer op de werkplek mogen zijn. Voor een aantal collega’s zal het advies ongewijzigd blijven omdat zij tot een verhoogde risico categorie behoren. Dan zijn er de medewerkers niet wíllen werken of zeggen niet te kúnnen werken op locatie, zonder dat hier een medische noodzaak ten grondslag ligt.

In de praktijk

Afgelopen weken zijn wij al vele variaties van het niet willen werken op de werkplek tegengekomen bij diverse opdrachtgevers. Het varieerde van het lieve besluit om (groot)ouders in huis te nemen en daarom niet meer op de werkvloer willen komen, een opzich nobel initiatief, tot het niet in huis hebben van de thermometer en daardoor niet zeker te zijn zich gezond te voelen. Maar ook het niet kunnen werken wegens een verlopen rijbewijs, zowel voor als na 16 maart 2020. Niet kunnen of willen werken op de werkplek wegens een te hoge belasting van, of een hogere prioriteit geven aan, het geven van onderwijs aan kinderen. Wegens het in twijfel trekken van hygiëne in de sanitaire voorzieningen bij de werkgever. Wegens het niet meer zoals gebruikelijk kunnen lunchen in de kantine. Wegens het interpreteren van het nadrukkelijke advies vanuit de Rijksoverheid tot een wettelijke verplichting. Ook de opvatting dat er toch geen werk voorhanden is om er omdat de corebusiness gesloten is. Het werk prima volledig van uit huis te kunnen doen, ook al is daar geen computer beschikbaar om op z’n minst in te kunnen bellen voor de werkoverleggen.  En dan hebben we het nog niet over de vele meldingen van mensen die bang zijn voor wat er allemaal mogelijk kan gebeuren als anderen zich niet aan de afspraken zouden houden op kantoor, op straat en in het openbaar vervoer.

Wees duidelijk!

Maar wat moet je met al deze redenen voor het nu niet naar het werk te kunnen, willen, mogen komen? Waar moet je de scheidslijn gaan stellen voor wie er wel en wie er niet naar het werk moet komen? Ervan uit uitgaande dat de organisatie goede maatregelen treft om goed te kunnen werken op basis van de 1,5 meter afstand en de overige RIVM maatregelen. Wees duidelijk. Er is een verschil tussen het niet kunnen komen wegens ziekte, het niet mogen komen wegens een verhoogd risico als gevolg van al onderliggend leed of het niet wíllen komen. 

Overleg goed met je bedrijfsarts en wees strikt

Wie kan dat beoordelen? Niet de advocaten, huisartsen, therapeuten, moeders, partners of dominees zoals wij in de afgelopen periode hebben mee gemaakt. Nee, de bedrijfsarts. Zorg daarom dat je vooraf goed overlegt met jouw bedrijfsarts. Wat is voor de organisatie en alle werkprocessen noodzakelijk? Wat zijn de gedragscodes en bedrijfsregels ten aanzien van het werken met de corona maatregelen? Wees strikt dat alleen indien er een medische urgentie is om thuis te blijven werken, dat zonder enige twijfel gehonoreerd zal worden zolang dat conform de corona maatregelen wordt geadviseerd.

Tijdelijke maatwerkafspraken

Voor alle overige redenen en argumenten dat mensen niet naar het werk gaan of willen komen, kan je als werkgever kiezen voor tijdelijke maatwerkafspraken. Het moet ook mogelijk zijn qua werkzaamheden in de samenwerking met collega’s en voor derde. Wees wel voorzichtig met het maken van dergelijke uitzonderingen op de huidige regels die voor de overige werknemers in de organisatie gelden tijdens deze corona tijden. Let op dat je concrete en compacte afspraken maakt. Wees duidelijk over de periode van dagen of weken waarvoor de betreffende afspraken gelden. Plan ook direct een concrete evaluatie of einddatum, gekoppeld aan deze afspraak. Dit, zodat de eventuele follow up of het eindigen van de afspraak niet door de hectiek van de dag wordt vergeten en daarmee stilzwijgend door blijft gaan. Voorkom voornamelijk dat de betreffende werknemers, bewust of onbewust, een vrijbrief voor zichzelf creëren om tot het einde van de corona crisis zelf te kunnen invullen waar, wanneer of hoe ze werken. Dat geeft op termijn de nodige spanningen en irritaties in het werk en tussen de collega’s onderling. Daarbij kan het nog wel maanden duren voordat er een vaccinatie of behandeling is gevonden voor corona.

Dit artikel is geschreven door Eva Vester - Vles.

Wie Eva kent, zal zich kunnen vinden in de volgende woorden die haar omschrijven: veelzijdig, deskundig, doortastend en betrokken.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten