Subsidie Lerend Werken

Subsidie Lerend Werken

Hoe zorgt u er als schoolleider voor dat uw medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen (blijven) werken? Hoe krijgt of houdt u grip op het (ziekte)verzuim op uw eigen school?

Met behulp van de subsidie Lerend Werken kunt u zich met persoonlijke begeleiding op maat verder professionaliseren op dit gebied.

Elke dag wordt een beroep gedaan op uw kennis en vaardigheden, ook op het gebied van verzuim en ziekte. Daarbij kunt u te maken krijgen met een lastige situatie of met weerstand. En soms blijkt de praktijk gewoonweg weerbarstiger dan de theorie. Persoonlijke coaching kan u dan verder helpen.

Een coach denkt met u mee, voorziet u van feedback en helpt u met het gericht (verder) ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en/of gedrag in uw eigen werkomgeving. Als u geïnteresseerd bent in een coaching-on-the-job-traject gericht op het voorkomen of verminderen van het (ziekte)verzuim en het bevorderen de duurzame inzetbaarheid van werknemers op uw school, kunt u bij het Vervangingsfonds / Participatiefonds de Subsidie Lerend Werken aanvragen.

Wat houdt de subsidie in

De subsidie vergoedt 80% van de kosten van een individueel coaching-on-the-job-traject, met een maximum van € 2.500 per schoolleider, biedt kosteloze deelname aan een intervisiegroep voor extra verdieping op het thema ‘verzuim’ en kan bijdragen aan uw (her)registratie in het Schoolleidersregister PO. Het coachingstraject moet binnen 8 maanden na verlening van de subsidie afgerond zijn.

U bepaalt zelf wat u wilt leren

Om gericht gecoacht te kunnen worden, formuleert u eerst waar voor u in de dagelijkse praktijk de uitdaging en leerpunten zitten. Uw leervraag geeft aan wat u in de praktijk lastig vindt op het gebied van de verzuimaanpak. Uw leerdoel beschrijft wat u concreet met de coaching wilt bereiken.

rotterdam-2061218

Geïnteresseerd in Coaching on the Job?

Wilt u iemand aanmelden? Meldt deze persoon dan direct aan via ons aanmeldformulier.

Leervraag en leerdoel

De leervraag is gericht op het voorkomen of terugdringen van het (ziekte)verzuim en de duurzame inzetbaarheid op de eigen school en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • uw vaardigheden bij het voeren van de gesprekken met de teamleden
 • het herkennen en aanpakken van uw valkuilen bij het leidinggeven
 • uw rol als schoolleider bij het verbeteren van de verstandhouding met en samenwerking binnen het team
 • het tijdig herkennen van signalen die duiden op mogelijke uitval bij uw medewerkers
 • het ondersteunen van medewerkers bij hun re-integratie
 • het formuleren en in uitvoering brengen van uw visie op verzuim.
 • Het leerdoel moet, om in aanmerking te komen voor de subsidie, gerelateerd zijn aan verzuimaanpak op school.

Voorwaarden coach

Omdat de titel ‘coach’ geen beschermd beroep is (iedereen mag zich coach noemen in Nederland), zijn criteria opgesteld waarmee de kwaliteit van de coach beoordeeld kan worden, zoals aansluiting bij een beroepsorganisatie. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de coach daarom voldoen aan een Stir of Nobco registratie. Daarnaast mag de coach niet in dienst zijn bij de werkgever die de subsidie aanvraagt. Verander Groep heeft diverse Stir en Nobco geregisterde coaching in dienst.

Stappenplan aanvragen van de Subsidie Lerend Werken

 • Vraag toestemming aan uw werkgever/ leidinggevende. Uw werkgever moet de aanvraag namelijk indienen en 20% van de kosten betalen.
 • Formuleer samen met uw coach van Verander Groep, uw leervraag en leerdoelen. Stel samen op basis van de intake een gespecificeerde offerte/trajectplan op.
 • Lever deze offerte, in bij uw werkgever zodat deze de aanvraag (ondertekent door e coach en e werkgever)  kan worden ingediend bij het Vervangingsfonds. Uw werkgever dient de aanvraag, vóór aanvang van het coachingstraject, in via ‘Mijn Vf’.
 • De werkgever ontvangt binnen vier weken van VfPf het besluit over de verlening en hoogte van de subsidie.
 • De coaching moet binnen 8 maanden na verlening van de subsidie afgerond zijn, met als absolute einddatum 31 augustus 2022.
 • De factuur van de coach moet binnen 10 maanden door de werkgever geüpload worden via ‘Mijn Vf’.

Aanmelden voor een coachingstraject 

U of een uw schooleider meldt zich bij Verander Groep aan voor een intake coaching on the job (subsidie werkend leren). De intakekosten van € 275,00 exclusief btw wordt in mindering gebracht op de trajectkosten, na akkoord op de offerte /trajectplan door het VF.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten