Interventie

Een interventie is een individueel traject dat wordt ingezet voor de medewerker in het kader van (ziekte)verzuim, re-integratie, mobiliteit, loopbaanbegeleiding of andere vraagstukken.

Organisatie brede interventies

De visie en werkwijze van Verander Groep zorgen voor een kritische bewustwording van alle factoren die invloed hebben op het verzuimmanagement in een organisatie. Dit omvat de eigen verantwoordelijkheid en invloed van zowel de werknemers als hun leidinggevenden. Het reikt tot aan het integraal uitvoeren van het verzuimbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid. Verander Groep is van mening dat het verzuimgedrag en verzuimpercentage niet op zichzelf staat, maar eerder een weerspiegeling zijn van knelpunten, waaronder de cultuur en communicatiestijl, binnen een organisatie. We spreken vaak over de bodemplaat van de organisatiecultuur. In onze dienstverlening richten we ons daarom ook bewust op het spanningsveld tussen werkgever, werknemer, arbeid en gezond functioneren, waarbij we de leidinggevende en werknemer leren goed te communiceren. Deze focus staat ook centraal in al onze trainingen en andere organisatie brede interventies.

De interventie voor de individuele werknemer

De interventies voor individuele werknemers starten met een intake. Tijdens de intakefase is er een fysiek gesprek met de werknemer en afhankelijk van de tijd en logistiek, een fysiek of telefonisch gesprek met de werkgever. Op basis van deze twee gesprekken komt er een offerte/projectplan. In dit plan staan de trajectdoelstellingen van werkgever en werknemer, de werkwijze en het aantal gesprekken met werknemer. Ook worden de evaluatie- en rapportage momenten vastgelegd. Als de offerte door de werkgever/opdrachtgever voor akkoord wordt getekend start pas de begeleidings/coachings fase. Verander Groep werkt met een intakefase en een begeleidingsfase voor elke interventie met uitzondering van: een arbeidsdeskundig onderzoek, casemanager complexe dossiers, mediation en groeps- of incompany training.

Eva Rob

Geïnteresseerd?

Wilt u iemand aanmelden? Meldt deze persoon dan direct aan via ons aanmeldformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten